Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí oceánické
(maritimní) podnebí oceánů, moří a přilehlých částí pevnin (přímořských podnebí). Vyznačuje se malými dennímia ročními amplitudami teploty vzduchu, vysokou absolutní i poměrnou vlhkostí vzduchu,velkou oblačností a zpravidla i značným množstvím atm. srážek, které jsou obv. rovnoměrně rozloženy během roku. Viz též oceánita.
angl: oceanic climate  0000
podpořila:
spolupracují: