Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí nivální
syn. podnebí sněžné.
angl: nivale climate  0000
podpořila:
spolupracují: