Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí monzunové
obecně podnebí oblastí s monz. charakterem cirkulace. Hlavním charakteristickým znakem p. m. je suché a jasné počasí v zimě, zatímco v létě převládá oblačné počasí bohaté na srážky. Nejrozsáhlejší oblasti s p. m. jsou v jv. Asii, dále v záp. Africe, stř. části Jižní Ameriky, Střední Americe a sev. Austrálii. W. Köppen rozlišuje trop. monz. podnebí (Am) s prům. teplotou vzduchu nejchladnějšího měsíce nad 18 °C a subtrop. monz. podnebí (Cwa) s prům. teplotou nejchladnějšího měsíce mezi 18 °C a 0 °C a nejteplejšího měsíce nad 22 °C. V Alisovově klasifikaci podnebí jsou uváděny jako pás rovníkových monzunů oblasti, v nichž dochází k sezónnímu střídání rovníkového a tropického vzduchu. V. t. cirkulace monzunová
angl: monsoon climate  0000
podpořila:
spolupracují: