Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí mírných šířek
podnebí v pásmu převládajících záp. větrů, vyskytující se ve stř. zeměp. šířkách. Utváří se v oblastech, v nichž celoročně převládá polární vzduch. Hlavními znaky p. m. š. je střídání čtyř roč. období, velká proměnlivost počasí v důsledku rozsáhlé cyklonální činnosti a časté výměny vzduch. hmot, v zimě výskyt sněhové pokrývky. Směrem k pólům přechází p. m. š. do podnebí subarktického, popř. subantarktického, směrem k rovníku do podnebí subtropického.
V Alisovově klasifikaci podnebí je pás p. m. š. ohraničen z rovníkové strany letní polohou polární fronty, z pólové strany zimní polohou arktické, popř. antarktické fronty. V uvedeném pásu se rozlišují čtyři typy podnebí, a to pevninský, oceánický, záp. a vých. pobřeží.
angl: climate of middle latitudes  0000
podpořila:
spolupracují: