Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí mezotermické
mírné podnebí a) v Köppenově klasifikaci podnebí s prům. tepl. vzduchu nejchladnějšího měsíce v intervalu –3 až 18 °C (typy podnebí B a C). Vyskytuje se především mezi 30. až 45. stupněm zeměp. š., ale na návětrných stranách pevnin zasahuje až k 60. stupni; b) v Thornthwaiteově klasifikaci podnebí s potenciální evapotranspirací v intervalu 57 až 114 cm za rok.
angl: mesothermal climate  0000
podpořila:
spolupracují: