Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí mezní vrstvy atmosféry
nevh. označení pro podnebí posuzované z hlediska faktorů projevujících se typicky v mezní vrstvě atmosféry a souvisejících s bezprostředním působením aktivního povrchu na procesy v atmosféře. Jde zejm. o klim. hodnocení režimů proudění vzduchu, teplotního zvrstvení ovzduší, prost. rozptylu znečišťujících příměsí, denních a roč. změn teploty a vlhkosti vzduchu v mezní vrstvě, které jsou ovlivňovány tvarem reliéfu a drsností zem. povrchu, jeho teplotou, schopností odrážet slun. záření, vypařovat vodu, vlastnostmi půdy apod. V. t. klimatologie mezní vrstvy atmosféry.
angl: boundary layer climate  0000
podpořila:
spolupracují: