Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí megatermické
horké podnebí, tj. podnebí s vysokými teplotami vzduchu, charakterizované a) v Köppenově klasifikaci podnebí prům. teplotou všech měsíců ≥ 18°C (typ A). Vyskytuje se ve vlhkých oblastech tropů n. subtropů; b) v Thornthwaiteově klasifikaci podnebí potenciální evapotranspirací ≥ 114 cm za rok.
angl: mega thermal climate  0000
podpořila:
spolupracují: