Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí matematické
syn. podnebí solární
angl: mathematical climate  0000
podpořila:
spolupracují: