Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí maritimní
syn.podnebí oceánické.
angl: maritime climate, sea climate  0000
podpořila:
spolupracují: