Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí ledové
syn. podnebí trvalého mrazu.
  0000
podpořila:
spolupracují: