Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí kontinentální
syn. podnebí pevninské.
  0000
podpořila:
spolupracují: