Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí humidní
syn. podnebí vlhké.
  0000
podpořila:
spolupracují: