Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí historické
vžitý název pro podnebí v době historické, kdy se ještě neprováděla pravidelná met. přístrojová měření (obvykle v období od prvních písemných zpráv do konce 18. století). Na základní charakteristiku historického podnebílze usuzovat z různých záznamů o počasí, hydr. jevech, neúrodě a z jiných nepřímých údajů. Viz též klimatologie historická, optimum klimatické.
angl: historical climate  0000
podpořila:
spolupracují: