Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí glaciální
podnebí doby ledové nejednoznačný pojem používaný ve více významech: 1. podnebí doby ledové neboli glaciálů; 2. podnebí zaledněných oblastí (např. Antarktidy), území většího plošného rozšíření horských ledovců apod.
angl: glacial climate  0000
podpořila:
spolupracují: