Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí fyzické
skutečnépodnebí Země vytvářené vzájemným působením všech klimatvorných faktorů a lišící se tedy od podnebí solárního. V jeho rozložení se projevuje i vliv rozdělení pevnin a oceánů, vedoucí k různé kontinentalitě podnebí a různosti cirkulačních faktorů klimatu,způsobujících odlišné podnebí na vých. a záp. březích pevnin, místně rozdílný půdní a veget. kryt apod. Viz též pásma klimatická fyzická.
angl: physical climate  0000
podpořila:
spolupracují: