Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí freatické
typ vlhkého (humidního) podnebí v Penckově geomorfologické klasifikaci podnebí, při němž dochází k akumulaci podzemních vod. Rostliny v oblasti p. f. mají rozsáhlé kořenové systémy umožňující tuto vodu využívat.
  0000
podpořila:
spolupracují: