Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí expoziční
syn.podnebí svahové
  0000
podpořila:
spolupracují: