Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí etéziové
(etézií), syn. podnebí středomořské.
angl: etesian climate  0000
podpořila:
spolupracují: