Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí etéziové
(etézií), syn. podnebí středomořské.
angl: etesian climate  0000
podpořila:
spolupracují: