Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí drsné
viz drsnost podnebí
  0000
podpořila:
spolupracují: