Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí drsné
viz drsnost podnebí
  0000
podpořila:
spolupracují: