Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí doby ledové
syn. podnebí glaciální.
  0000
podpořila:
spolupracují: