Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí čtvrtohorní
syn podnebí kvartéru.
angl: quarternary climate  0000
podpořila:
spolupracují: