Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podnebí čtvrtohorní
syn podnebí kvartéru.
angl: quarternary climate  0000
podpořila:
spolupracují: