Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí civilizační
podnebí přetvářené lidskou společností, a to zvl. v procesu kolonizace, industrializace a urbanizace. Člověk ovlivňuje podnebí tím, že mění některé geografické faktory klimatu, především aktivní povrch,při rozsáhlém odlesňování, vysoušení bažin, výstavbě vod. děl, městských sídel a průmyslových aglomerací. V. t. faktory klimatu antropogenní.
angl: artificial climate, civilization climate  0000
podpořila:
spolupracují: