Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí boreální
chladné podnebí mírných zeměp. šířek sev. polokoule se zřetelně odlišenými roč. dobami. Vyznačuje se sněžnou tuhou zimou a krátkým, poměrně horkým létem. V Köppenově klasifikaci podnebí je již. hranicí pásma s p. b. poloha izotermy –3 °C nejchladnějšího měsíce a sev. hranicí poloha izotermy 10 °C nejteplejšího měsíce. Rozprostírá se již. od pásma tundry a vegetačně mu odpovídají rozsáhlé, převážně jehličnaté lesy Eurasie (sibiřská tajga) a Severní Ameriky. Na již. polokouli se p. b. nevyskytuje.
angl: boreal climate  0000
podpořila:
spolupracují: