Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí arktické
podnebí nejsevernějšího klim. pásma v Alisovově klasifikace podnebí,ve kterém po celý rok převládá arktický vzduch. Již. hranici této oblasti tvoří letní poloha arktické fronty. P. a. se dělí na typ kont. a maritimní. Prům. teploty vzduchu nejchladnějšího měsíce se v oblastech s kont. typem p. a. pohybují většinou od –30 do –40 °C, v Grónsku i kolem –50 °C; minima mohou klesnout pod –65 °C. Oblasti s maritimním typem p. a. (atlantsko-evropská část Arktidy) mají zimu mírnější, s měs. průměry nejstudenějšího měsíce –15 až –5 °C. V létě ve vnitrozemí Grónska zůstávají prům. teploty nejteplejšího měsíce pod –10 °C, jinde se pohybují kolem 0 °C, v oblastech s maritimním typem p. a. dosahují 2 až 8 °C.
angl: arctic climate  0000
podpořila:
spolupracují: