Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí aridní
syn. podnebí suché.
  0000
podpořila:
spolupracují: