Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

počítač blízkých bouřek
podpořila:
spolupracují: