Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

počasí autochtonní
počasí v místní vzduch. hmotě za daných radiačních podmínek a za plného uplatnění vlivu aktivního povrchu. Při p. a. mají met. prvky dobře vyjádřený denní chod. V. t. počasí alochtonní
  0000
podpořila:
spolupracují: