Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

počasí alochtonní
—počasí při výrazné advekci vzduch. hmot, které je jen málo ovlivněno místním aktivním povrchem. Bývá též nazýváno advekční počasí. Při alochtonním rázu počasí bývá pravidelný denní chod meteorologických prvků často narušen. V. t. počasí autochtonní.
  0000
podpořila:
spolupracují: