Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

počasí aktuální
angl: current weather slov: aktuálne počasie  1993-a1
podpořila:
spolupracují: