Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

počasí aktuální
angl: current weather; slov: aktuálne počasie; něm: aktuelles Wetter n, gegenwärtiges Wetter n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: