Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

počasí aktuální
angl: current weather slov: aktuálne počasie něm: aktuelles Wetter n, gegenwärtiges Wetter n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: