Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

počasí advekční
viz počasí alochtonní.
  0000
podpořila:
spolupracují: