Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pliobara
viz mezobara.
slov: pliobara  1993-a1
podpořila:
spolupracují: