Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pliobara
viz mezobara.
Termín se skládá z řec. πλείων [pleión] „větší“ a druhé části slova izobara.
slov: pliobara  1993-a1
podpořila:
spolupracují: