Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

písmeno symbolické
písmeno nebo skupina písmen, které ve tvaru kódu reprezentují jednotlivé met. veličiny.
angl: symbolic letter; slov: písmeno symbolické  2014
podpořila:
spolupracují: