Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

písmeno symbolické
písmeno nebo skupina písmen, které ve tvaru kódu reprezentují jednotlivé met. veličiny.
angl: symbolic letter slov: písmeno symbolické  2014
podpořila:
spolupracují: