Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

perioda teplá středověká
nevh. označení pro středověké teplé období.
slov: teplá stredoveká perióda; něm: mittelalterliche Wärmephase f  2014
podpořila:
spolupracují: