Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

perioda Brücknerova
syn. cyklus Brücknerův.
  0000
podpořila:
spolupracují: