Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásma klimatická solární
(matematická) klimatická pásma, která by se vytvořila na homogenní Zemi pouze účinkem slunečního záření. Podle úhlu dopadu slunečníchzáření by se vytvořilo 5 klimatických pásem: tropické pásmo mezi obratníky, 2 mírná pásma mezi obratníky a polárními kruhy a 2 polární pásma za polárními kruhy. Solární klimatická pásma jsou na rozdíl od skutečných teplotních pásem Země omezena rovnoběžkami. Viz též podnebí solární.
angl: mathematical climatic zones, solar climatic zones  0000
podpořila:
spolupracují: