Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pásma klimatická solární
(matematická) klimatická pásma, která by se vytvořila na homogenní Zemi pouze účinkem slunečního záření. Podle úhlu dopadu slunečníchzáření by se vytvořilo 5 klimatických pásem: tropické pásmo mezi obratníky, 2 mírná pásma mezi obratníky a polárními kruhy a 2 polární pásma za polárními kruhy. Solární klimatická pásma jsou na rozdíl od skutečných teplotních pásem Země omezena rovnoběžkami. Viz též podnebí solární.
angl: mathematical climatic zones, solar climatic zones  0000
podpořila:
spolupracují: