Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásma klimatická skutečná
syn. pásma klimatická fyzická.
  0000
podpořila:
spolupracují: