Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásma klimatická matematická
syn. pásma klimatická solární.
  0000
podpořila:
spolupracují: