Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásma klimatická fyzická
(skutečná) klimatická pásma, která se vytvořila na reálném nehomogenním zemském povrchu spolupůsobením radiačních, cirkulačních a geografických faktorů klimatu. V důsledku nerovnoměrného rozdělení pevnin a oceánů a s ohledem na všeobecnou cirkulaci atmosférynemají všechna pásma souvislé zonální rozložení, ale mohou se vyskytovat jen v některých částech Země.
angl: physical climatic zone  0000
podpořila:
spolupracují: