Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bilancograf
bilancoměr doplněný registr. zařízením, které umožňuje zápis časového průběhu bilance zářeni. Jako registr. zařízení se nejčastěji používá bodový n. liniový zapisovač el. napětí n. proudu.
angl: recording net pyrradiometer; něm: Strahlungsbilanzschreiber m  0000
podpořila:
spolupracují: