Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pára sytá
slov: nasýtená para; něm: gesättigter Dampf m  2017
podpořila:
spolupracují: