Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pára přehřátá
slov: prehriata para; něm: überhitzter Dampf m  2017
podpořila:
spolupracují: