Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pára přehřátá
něm: überhitzter Dampf m slov: prehriata para  2017
podpořila:
spolupracují: