Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

parametr L
pracovní označení pro Obuchovovu délku.
slov: parameter L  1993-a1
podpořila:
spolupracují: