Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bilance vodní
angl: hydrologic balance, water budget; slov: vodná bilancia; něm: Wasserbilanz f, Wasserhaushalt m; fr: bilan hydrique m, bilan hydrologique m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: