Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bilance vodní
angl: hydrologic balance, water budget slov: vodná bilancia něm: Wasserbilanz f, Wasserhaushalt m fr: bilan hydrique m, bilan hydrologique m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: