Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

halo Feuilleovo
angl: Feuille´s halo  2024
podpořila:
spolupracují: