Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

halo Dutheilovo
angl: Dutheil´s halo  2024
podpořila:
spolupracují: