Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

halo Rankinovo
angl: Rankin´s halo  2024
podpořila:
spolupracují: