Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

halo Buiysenovo
angl: Buiysen´s halo  2024
podpořila:
spolupracují: