Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

krystalek ledový zárodečný
podpořila:
spolupracují: