Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

déšť regionální
něm: Landregen  2023
podpořila:
spolupracují: