Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

alej tornádová
  2023
podpořila:
spolupracují: